Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 dhsdfsd 03/12/2021
3 Vũ Thị Minh Hậu 03/12/2021
4 Nguyễn Song Quỳnh 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 03/12/2021
6 Ngô Thị Ngọc Phương 03/12/2021
7 NGUYỄN HỒ NAM PHƯƠNG 03/12/2021
8 ĐÀO THỊ CẨM LY 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÀNH ĐẠT 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH HOÀN THÁI MỸ 03/12/2021