Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Luy 14/05/2021
2 THAI THI KIM QUY 14/05/2021
3 Vũ Thị Ngần 14/05/2021
4 LÊ THỊ MỸ LIẾN 14/05/2021
5 NGUYỄN VĂN TUẦN 14/05/2021 19/05/2021
6 Vũ Thị Linh Duyên 14/05/2021
7 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG 14/05/2021 21/05/2021
8 la ngọc linh 14/05/2021 19/05/2021
9 TRẦN VĂN THI 14/05/2021 25/05/2021
10 NGUYỄN THỊ THU 14/05/2021 19/05/2021