Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TUYẾT 25/01/2021
2 Nguyễn Thị Thanh Chúc 25/01/2021
3 Nguyễn Hồng Phượng Linh 25/01/2021
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH 25/01/2021
5 TRẦN VĂN THI 25/01/2021
6 Vũ Thị Bích Viên 25/01/2021
7 TRƯƠNG HOÀNG PHI 25/01/2021
8 Lâm Kim Thu 25/01/2021 03/02/2021
9 TRẦN ĐÌNH DŨNG 25/01/2021 28/01/2021
10 ĐẶNG THÁI HÙNG -LY 25/01/2021 26/01/2021