Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bình An 19/05/2022
3 LÊ BÙI HUỲNH YẾN 19/05/2022
4 NGUYỄN ĐỨC BÌNH- NGUYỄN THỊ KIM LOAN 19/05/2022
5 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
6 Thái Nguyễn Hoàng Yến Oanh 19/05/2022
7 lý thị hồng tuyết 19/05/2022
8 LÝ THỊ HỒNG MAI 19/05/2022
9 Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Bình An 19/05/2022 24/05/2022
10 Nguyễn Sĩ Nhã Trúc 19/05/2022