Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THANH 22/09/2021
2 ms Phương 22/09/2021 27/09/2021
3 TRƯƠNG VĂN BẢO 22/09/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Tuấn Long) 22/09/2021 23/09/2021
5 Bưu điện (Nguyễn Thị Hòa) 22/09/2021 23/09/2021
6 Bưu điện (Hoàng Long Quân) 22/09/2021 23/09/2021
7 Bưu điện (Bạch Hồng Nhung) 22/09/2021 23/09/2021
8 VÕ NGỌC DŨNG 22/09/2021 24/09/2021
9 Bưu điện (Trịnh Minh Hòa) 22/09/2021 23/09/2021
10 PHAN THỊ MỸ HẢO 22/09/2021 27/09/2021