Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trung Nhân 25/10/2021
3 TRẦN VĂN TẢN 25/10/2021
4 Nguyễn Quốc Tuấn 25/10/2021
5 LÊ MINH NGHĨA 25/10/2021
6 Bưu điện (Phòng Thị trường vốn - VietinBank) 25/10/2021 28/10/2021
7 Bưu điện (Nguyễn Thị Quyên) 25/10/2021 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Hồng Yến 25/10/2021
9 TRẦN THẾ THÀNH 25/10/2021 19/11/2021
10 TRAN THI BICH 25/10/2021