Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THI THANH HUYEN DANG 26/07/2021
2 Nguyễn Thị Trúc Giang 26/07/2021
3 HUỲNH MỸ BÌNH 26/07/2021 29/07/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 26/07/2021
5 Ngô Thị Toàn 26/07/2021 04/08/2021
6 Phạm Văn Hiền 26/07/2021
7 Trần Nguyễn Tấn Duy 26/07/2021 04/08/2021
8 Sơn Thị Ngọc Hên 26/07/2021 29/07/2021
9 NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH TRÂM 26/07/2021 04/08/2021
10 NGUYỄN BẠCH TƯỜNG VI 26/07/2021