Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Trâm 05/12/2021
3 Bùi Nguyên Tâm 05/12/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Hoa 05/12/2021
5 Đặng Thị Khá 05/12/2021
6 Dư Hương Ái Linh 05/12/2021
7 Huỳnh Ngọc Trâm 05/12/2021
8 Đặng Thị Khá 05/12/2021
9 CÔNG TY TNHH ENERTRAG VIỆT NAM 05/12/2021
10 Lê Xuân Thu 05/12/2021