Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HTX DV DL VẬN TẢI BÌNH MINH 23/10/2019 25/10/2019
2 HTX VT DV DU LỊCH BÌNH TÂN 23/10/2019 25/10/2019
3 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
4 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
5 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
6 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
7 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
8 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
9 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019
10 NGUYỄN THỊ KIM TOÀN 22/10/2019