Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Mai 04/07/2022
3 PHAN THỊ VÂN 04/07/2022
4 Phạm Thị Thùy Ngoan 04/07/2022
5 phạm hoài linh 04/07/2022
6 TRẦN THỊ THU CẨM 04/07/2022
7 phạm ngọc khánh 04/07/2022
8 LÊ QUỐC HIẾU 04/07/2022
9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh 04/07/2022 01/08/2022
10 PHẠM THỊ THÚY 04/07/2022