Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM QUANG HIẾU 19/01/2022
3 TRẦN VĂN THI 19/01/2022
4 LÊ VĂN TUÂN 19/01/2022
5 PHẠM THỊ QUY 19/01/2022
6 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
7 ĐOÀN ĐỨC DUY 19/01/2022
8 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 19/01/2022
10 Nguyễn Thị Mai Thảo 19/01/2022