Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Quốc Hưng 09/08/2022
3 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 09/08/2022
4 Vũ Thị Thu 09/08/2022
5 Trần Thị Kim Thoa 09/08/2022
6 Trần lê phương uyên 09/08/2022
7 THI KIM SANG 09/08/2022
8 Vũ Thanh Thùy 09/08/2022
9 NGUYỄN ANH ĐỨC 09/08/2022
10 HUỲNH ÁNH NGA 09/08/2022