Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 vòng mi lan 27/05/2022
3 Phạm Quốc Thạnh 27/05/2022
4 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 27/05/2022
5 Trần Vân Anh 27/05/2022
6 TRẦN CÔNG MẠNH 27/05/2022 10/06/2022
7 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Hoài Tâm 27/05/2022
9 NGUYỄN HOÀNG ANH 27/05/2022 10/06/2022
10 ĐINH TRỌNG TÚ 27/05/2022 10/06/2022