Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bạch Thị Kiều 04/12/2021
3 Tran thị thanh Thủy 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NGÔ MINH 04/12/2021
6 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 04/12/2021
7 LÝ LỆ PHƯƠNG 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 04/12/2021
9 Hoàng Tiến Thành 04/12/2021
10 Công ty TNHH QTL logistics 04/12/2021