Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/05/2022
3 Đặng Thị Thu Hiền 28/05/2022
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/05/2022
5 Đặng Thị Thu Hiền 28/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN BADOSA 28/05/2022
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/05/2022
8 TRỊNH VŨ THU HIỀN 28/05/2022
9 Nguyễn Thị Kim Phượng 28/05/2022
10 CHUNG HỒNG MỸ 28/05/2022