Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Như Quỳnh 18/01/2022
3 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 18/01/2022
4 VÕ THỊ KIM CHI 18/01/2022
5 PHẠM THỊ NGỌC THÙY 18/01/2022
6 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 18/01/2022
7 Phạm Văn Mười - Đào Thị Kim Hà 18/01/2022 09/02/2022
8 Phạm Anh Tuấn 18/01/2022 21/01/2022
9 Võ Công Minh 18/01/2022
10 Nguyễn Minh Trí 18/01/2022