Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Thị Hòa 25/10/2021
3 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 25/10/2021
4 LÊ THỊ KIM OANH 25/10/2021
5 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
6 HUỲNH VĂN SINH 25/10/2021
7 TRẦN DUY TÂN 25/10/2021
8 ĐỖ QUÝ HỒNG ÂN 25/10/2021 28/10/2021
9 Hồ Bá Hiền 25/10/2021 01/11/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 25/10/2021