Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Hiền 23/05/2022 02/06/2022
3 ha doan cuong 23/05/2022
4 Trần Thanh Nhàn 23/05/2022
5 NGUYỄN QUANG PHƯỚC 23/05/2022
6 Phạm Thị Dung 23/05/2022
7 NGUYỄN SƠN 23/05/2022
8 Lư Trịnh Nhi 23/05/2022
9 LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG 23/05/2022
10 Tào Thị Thanh Thướt 23/05/2022