Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN HỒ PHƯƠNG DUYÊN 03/07/2022
3 Huỳnh nhất cao nhân 03/07/2022
4 Nguyễn Tiến Dũng 03/07/2022
5 TỐNG NGỌC ÁNH HOA 03/07/2022
6 Huỳnh Thị Mỹ Hà 03/07/2022
7 Phạm Hùng Anh 03/07/2022
8 LÂM VIẾT VŨ 03/07/2022 07/07/2022
9 TRẦN MINH CHUYÊN 03/07/2022 07/07/2022
10 HỒ THỊ THÙY LAN 03/07/2022 07/07/2022