Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRỊNH DUY ĐỨC 27/10/2021
3 HÀ TRỊNH NGỌC PHÚC 27/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NY 27/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 27/10/2021
6 Nguyễn Văn Việt 27/10/2021
7 TRẦN ANH TUẤN-TRẦN THỊ HOÀNG YẾN-TRẦN THỊ MINH HƯƠNG-TRẦN THỊ HOÀNG DUNG 27/10/2021
8 ĐOÀN QUỐC THÁI 27/10/2021
9 DƯƠNG TÚ QUYÊN 27/10/2021
10 NGUYỄN BẢO NGỌC 27/10/2021