Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN 14/08/2022
3 KHƯƠNG TỐ HOA 14/08/2022
4 Phan Thị Minh Hiếu 14/08/2022
5 Nguyễn Cẩm Linh 14/08/2022
6 Giáp Vũ Thanh Uyên 14/08/2022
7 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 14/08/2022
8 Kiên Thị Bích Phương 14/08/2022
9 Trần Bảo Vân 14/08/2022
10 Đỗ Thị Hồng Linh 14/08/2022