Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 26/10/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/10/2021
4 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 26/10/2021
5 TẠ VĂN BIỂN 26/10/2021
6 ĐẶNG QUANG MINH 26/10/2021
7 Phạm Phương Anh 26/10/2021
8 Đặng Thị Kim Ngân 26/10/2021
9 Nguyễn Tấn Đạt 26/10/2021 01/11/2021
10 LÊ NGỌC LÂM 26/10/2021