Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ thị thủy 27/05/2022
3 Nguyễn Thanh Tùng 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Bích Lành 27/05/2022
5 PHẠM THỊ NGỌC VÂN 27/05/2022
6 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại XNK Quốc Bình 27/05/2022
7 LƯƠNG THÚY HẰNG 27/05/2022
8 Nguyen Thi Thuy 27/05/2022
9 Nguyen Thi Thuy 27/05/2022
10 Nguyen Thi Thuy 27/05/2022