Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn thị kim chi 20/01/2022 28/01/2022
3 Phạm Gia Cát Anh 20/01/2022
4 Trần Lê Tuấn Huy 20/01/2022
5 MAI PHƯỚC HƯỞNG 20/01/2022 01/02/2022
6 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/01/2022
7 HOÀNG VĂN MINH 20/01/2022 01/02/2022
8 PHẠM NGUYỄN KIỀU CHINH 20/01/2022
9 Trần Nhựt Trường 20/01/2022
10 NGUYỄN THỊ NGA 20/01/2022 21/01/2022