Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Thị Nhật Minh 09/08/2022
3 BÙI CÔNG PHÚ HƯỜNG 09/08/2022
4 Công Ty TNHH Needs Of Wisdom 09/08/2022
5 lư thị huệ 09/08/2022
6 NGUYEN THANH THUY 09/08/2022
7 Nguyễn Phan Nhân 09/08/2022
8 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 09/08/2022
9 Trần Thị Thu Tâm 09/08/2022
10 ĐẶNG THỊ CẨM VÂN 09/08/2022