Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MAI THỊ NGỌC NGA 29/11/2021
3 NGUYỄN THỊ NHÀN 29/11/2021
4 phạm anh Kiệt 29/11/2021
5 ĐÀO THANH VINH 29/11/2021
6 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO KHƯƠNG 29/11/2021
7 CÔNG TY CP 29/11/2021
8 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 29/11/2021
9 TRẦN VĂN THI 29/11/2021
10 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 29/11/2021