Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM HƯNG 04/03/2021
2 ho thi kim phuong 04/03/2021
3 ĐỒNG VIẾT HOÀNG PHƯƠNG 04/03/2021
4 LƯ THỪA VŨ 04/03/2021
5 LÊ THÙY LINH 04/03/2021
6 Trần Thị Hồng Nhung 04/03/2021
7 HUỲNH THỤY THU THẢO 04/03/2021
8 Trần Thị Hồng Nhung 04/03/2021
9 NGUYỄN THỊ NGÂN 04/03/2021 09/03/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 04/03/2021 09/03/2021