Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hữu Đan 04/12/2021
3 Ngô Hoàng Yến Nhi 04/12/2021
4 Nguyễn Văn Thủy 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/12/2021
6 Trần Trương Diệu Phương 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 Trần Tường Linh 04/12/2021
9 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Dương 04/12/2021
10 NWADIKE ALOYSIUS CHUKWUMA 04/12/2021