Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ANH TÚ 23/04/2019 04/05/2019
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 23/04/2019 26/04/2019
3 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 23/04/2019 08/05/2019
4 BÙI XUÂN ÁNH 23/04/2019 26/04/2019
5 NGUYỄN TẤN SANG 23/04/2019 25/04/2019
6 VŨ TUẤN ANH 23/04/2019 25/04/2019
7 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHANH 23/04/2019 26/04/2019
8 NGUYỄN THỊ HOÀI HẠ 23/04/2019 26/04/2019
9 ĐẶNG NGỌC NGHIÊN 23/04/2019
10 PHÙNG THỊ BÉ BA 23/04/2019