Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ THỊ THÙY NHUNG 27/09/2022
3 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 27/09/2022
4 TRAN THI THU HONG 27/09/2022
5 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 27/09/2022
6 MAI LÊ THÙY TRANG 27/09/2022
7 PHẠM CAO KỲ ĐẠI 27/09/2022
8 Trần Gia Mẫn 27/09/2022
9 PHÙNG CẨM NHI 27/09/2022
10 VÕ KIM ANH 27/09/2022