Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 cty TNHH KENLE 05/10/2022
3 ĐÀO THỊ HỒNG CHÂU 05/10/2022
4 TUAN BIEN TRAN 05/10/2022
5 Le Son 05/10/2022
6 Nguyễn Nam Phương 05/10/2022
7 TRẦN ĐỨC TÔN26041995 05/10/2022
8 LÊ MINH THẮNG 05/10/2022
9 TRAN KIM NGOC 05/10/2022
10 LĂNG QUỐC CƯỜNG 05/10/2022