Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hứa Truyền Thúy 14/05/2021
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 14/05/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 14/05/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM TRÀ 14/05/2021
5 Đào Hoàng Thùy Trâm 14/05/2021
6 CAO THỊ THU MAI 14/05/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 14/05/2021
8 Đào Hoàng Thùy Trâm 14/05/2021
9 CÔNG TY CP KỸ THUẬT Á CHÂU 14/05/2021
10 VÕ THỊ PHƯỢNG 14/05/2021