Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN VĂN THUẬN 18/05/2022
3 Nguyễn Thị Thu Hiền ( Bưu Điện) 18/05/2022 23/05/2022
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 18/05/2022
5 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT IPO 18/05/2022 31/05/2022
6 Công ty TNHH MTV KS Thanh Vân 18/05/2022
7 Nguyễn Lệ Ngọc Hương 18/05/2022
8 Nguyễn Thị Hoa 18/05/2022
9 BÙI VĂN QUÝ 18/05/2022 23/05/2022
10 Nguyễn Phương Anh 18/05/2022