Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI BẢO KHANG 10/05/2021
2 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG 10/05/2021
3 ĐINH VĂN THỊNH 10/05/2021
4 Nguyễn Văn Tình 10/05/2021
5 Nguyễn Thị Điệp 10/05/2021
6 BÙI VĂN LA 10/05/2021 14/06/2021
7 TRƯƠNG THANH PHONG 10/05/2021 21/06/2021
8 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 10/05/2021 14/06/2021
9 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/05/2021 21/06/2021
10 Lê Thùy Trang 10/05/2021 13/05/2021