Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN SANG 26/09/2021
2 Nguyễn Thị Bích Nga 26/09/2021
3 Lê Hoài An 26/09/2021
4 Nguyễn Minh Tiến 26/09/2021 30/09/2021
5 Nguyễn Minh Tiến 26/09/2021 30/09/2021
6 Nguyễn Trần Kim Ngân 26/09/2021 04/10/2021
7 Huỳnh Hoài Phong 26/09/2021
8 Huỳnh Kim Suông 26/09/2021
9 NGUYỄN THỊ NGOAN 26/09/2021
10 Nguyễn Ngọc Phượng 26/09/2021