Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỒ THỊ ANH QUỲNH 03/12/2021
3 HỒ THỊ ANH QUỲNH 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Phương 03/12/2021
5 Đỗ Văn Thiêm 03/12/2021
6 Đặng Thiện Cẩm Ngọc 03/12/2021
7 Hoàng Thảo Trang 03/12/2021
8 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC 03/12/2021
9 TRỊNH THỊ THU TRANG 03/12/2021
10 Đồng Thị Thu Thảo 03/12/2021