Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Đăng Tình 21/05/2022
3 ĐINH MAI LY 21/05/2022
4 HUỲNH THỊ LỆ THU 21/05/2022 07/06/2022
5 Nguyễn Phan Minh Trí 21/05/2022 07/06/2022
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 3T 21/05/2022
7 Trương Thị Thạch Thảo 21/05/2022
8 PHẠM THỊ HẢI 21/05/2022 06/06/2022
9 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 21/05/2022 06/06/2022
10 PHAN ANH TUẤN 21/05/2022 06/06/2022