Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ KIM PHƯỢNG 02/12/2020 04/12/2020
2 NGÔ VIỆT PHÁT 02/12/2020 07/12/2020
3 Danh Minh Tấn 02/12/2020 04/01/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 02/12/2020 11/12/2020
5 Quan Trung Bảo 02/12/2020 04/12/2020
6 Danh Minh Tấn 02/12/2020 04/01/2021
7 Phan Thị cẩm Loan 02/12/2020 11/12/2020
8 VŨ HÀ MY 02/12/2020 09/12/2020
9 Lê Bảo Yến 02/12/2020 11/12/2020
10 NGUYỄN NHẬT ÁNH 02/12/2020