Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai Minh Trang Quỳnh 14/05/2021
2 Nguyễn Văn Quân 14/05/2021
3 TRẦN MINH CHÂU 14/05/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 14/05/2021
5 TRẦN MINH CHÂU 14/05/2021
6 VÕ TRÚC PHƯƠNG 14/05/2021
7 Luy 14/05/2021
8 THAI THI KIM QUY 14/05/2021
9 Vũ Thị Ngần 14/05/2021
10 NGUYỄN THI TUYẾT VÂN 14/05/2021 18/05/2021