Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN TRÁNH 05/07/2022
3 LÊ TRỌNG ANH 05/07/2022
4 Lê Thị Minh Huyền 05/07/2022
5 HOÀNG THỊ LỆ CHI 05/07/2022
6 LÊ HẢI LINH 05/07/2022
7 Châu Tước Diêm 05/07/2022
8 VÕ THANH HÙNG 05/07/2022
9 NGUYỄN THỊ GẤM 05/07/2022
10 Huỳnh Thanh Phương 05/07/2022