Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CHÍ ĐIỂU 27/05/2022
3 LÊ ANH HOÀNG 27/05/2022
4 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
5 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
6 TRẦN THỊ THU HIỀN 27/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THU THẨM 27/05/2022
8 Bùi Thị Hà 27/05/2022
9 HỒ KIM NGÂN 27/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 27/05/2022