Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 06/12/2020
2 Nguyễn Thế Hải 06/12/2020
3 Nguyễn Ngọc Thanh Phương 06/12/2020
4 Tôn Thất Tấn 05/12/2020
5 Phạm Văn Huy 05/12/2020
6 Thanh Tuyền test 05/12/2020
7 test đừng nhận 05/12/2020
8 test đừng nhận 05/12/2020
9 Nguyễn Thị Thu Diểm 05/12/2020
10 Bùi Tiến Đạt 05/12/2020