Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Đỗ Thanh Thư 02/12/2021
4 BÙI NGỌC THI 02/12/2021
5 LÊ KHẮC NHI 02/12/2021
6 Phạm Thị Thảo 02/12/2021
7 lê gia khang 02/12/2021
8 Huỳnh Ngọc Anh Thư 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HOÀI 02/12/2021
10 Lại Minh Thư 02/12/2021