Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Tạ Ngọc Yến 27/11/2020
2 Trịnh Viết Kim Dung 27/11/2020
3 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG 27/11/2020
4 Mạch Thị Oanh 27/11/2020
5 Mạch Thị Oanh 27/11/2020
6 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG 27/11/2020
7 Huỳnh Thị Bí 27/11/2020
8 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 27/11/2020
9 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 27/11/2020
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HÀNG KARAOKE HỌA MI 27/11/2020