Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Kỳ Nam 18/05/2022
3 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
4 NGUYỄN THÁI HUỲNH 18/05/2022
5 LÊ VĂN TRUNG 18/05/2022 19/05/2022
6 Ngô Thị Hồng Yến 18/05/2022 19/05/2022
7 Bùi Thị Bích Hà 18/05/2022
8 TRƯƠNG THANH MINH-TRẦN NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 18/05/2022 19/05/2022
9 TRẦN NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 18/05/2022 19/05/2022
10 VÕ THỊ LY 18/05/2022