Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THANH HUYEN 18/01/2021
2 Võ Thị Thanh Tuyết 18/01/2021
3 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
4 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
5 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
6 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
7 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
8 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
9 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021
10 CÔNG TY CP ĐT PHÚ CƯỜNG (GT LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG) 18/01/2021 08/02/2021