Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quốc Thống 25/05/2022
3 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG 25/05/2022
4 Đào Vũ Hải Bình 25/05/2022
5 LÝ QUỐC TIẾN 25/05/2022
6 Lê Thị Huyền Anh 25/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HOÀNG VI 25/05/2022
8 HUỲNH NGỌC THANH TÂM 25/05/2022
9 Phan Thị Quỳnh Như 25/05/2022
10 Phan Tường Vy 25/05/2022