Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MTV CÁT TIÊN NHI 27/05/2022
3 Nguyễn Xuân Cường 27/05/2022
4 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022
5 NGUYỄN THÙY KIM THOA 27/05/2022
6 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022
7 phạm anh Kiệt 27/05/2022
8 NGUYỄN NGỌC HOÀNG OANH 27/05/2022
9 Lê Văn Khánh 27/05/2022
10 TRẦN THỊ XUYẾN 27/05/2022