Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Vĩnh Huy 28/10/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM LỆ 28/10/2021
4 Dương Vĩnh Huy 28/10/2021
5 VŨ ĐỨC TRÍ 28/10/2021
6 QUÁCH THU THƯƠNG 28/10/2021
7 Đào Thị Thu Vân 28/10/2021
8 NGÔ ĐỨC HẢI 28/10/2021
9 Lê Phan Phước 28/10/2021
10 Nguyễn Thị Xuân 28/10/2021