Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÝ NGỌC HÀ 18/05/2022
3 ĐỖ THẾ ANH 18/05/2022
4 Tran mai kim hang 18/05/2022
5 Tran mai kim hang 18/05/2022
6 LỤC PHÚ ĐẬU 17/05/2022
7 NGUYEN VAN THUAN 17/05/2022
8 Hoàng Thị Hồng Hạnh 17/05/2022
9 Trần Văn Sang 17/05/2022
10 BUI NGUYEN PHUC AN 17/05/2022